Phóng sự tổng kết đợt thực hành chính trị - xã hội tại Lào Cai do Truyền hình Học viện CSND thực hiện

Nhìn lại 21 ngày thực hành chính trị xã hội của 603 học viên các Khóa D43, D30 - 31 Lào và Khóa 4 hệ Tư pháp hình sự với nhiều hoạt động thiết thực 3 cùng với nhân dân tại các xã Xuân Giao, Gia Phú và thị trấn Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai. Phóng sự là lời cảm ơn sâu sắc của học viên các khóa tham gia đợt thực hành với sự đùm bọc, giúp đỡ của chính quyền địa phương, bà con nhân dân tại các địa bàn thực hành chính trị - xã hội.

Đã xem:5788

Thư viện video khác