Quán triệt quan điểm Đại hội XII của Đảng vào giảng dạy lý luận chính trị trong các trường CAND

Sáng 6/6, tại Hà Nội, Học Viện Cảnh sát nhân dân, đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “ Quán triệt những quan điểm của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong các trường CAND”

Đã xem:4811

Thư viện video khác