Tác động của cuộc cách mạng 4.0 đến công tác xây dựng lực lượng CAND

Ngày3/10, Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp truyền đạt, nói chuyện chuyên đề về "Tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ IV (4.0); an ninh phi truyền thống; yêu cầu đổi mới công tác giáo dục đào tạo góp phần xây dựng lực lượng Công an cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong giai đoạn hiện nay" cho các học viên lớp bồi dưỡng kiến thức công tác quản lý nhà trường năm 2017 và mở rộng thành viên là đội ngũ lãnh đạo cấp Tổng cục và cấp Cục trực thuộc Tổng cục Chính trị CAND. (Nguồn: ANTV)

Đã xem:5954

Thư viện video khác