Tập huấn “Phối hợp kiểm soát biên giới cho các nước ASEAN”

Ngày 07/12, tại Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức khai giảng lớp tập huấn phối hợp kiểm soát biên giới cho các nước ASEAN trong khuôn khổ chương trình hợp tác với INTERPOL.

Đã xem:4376

Thư viện video khác