Thách thức từ nguồn nhân lực cho cách mạng 4.0

Theo báo cáo về mức độ sẵn sàng cho nền sản xuất trong tương lai do Diễn đàn kinh tế thế giới (WEF) mới công bố, trong tổng số 100 quốc gia được đánh giá, Việt Nam thuộc nhóm chưa sẵn sàng cho cuộc cách mạng 4.0 và các chỉ số liên quan đến đổi mới sáng tạo còn ở mức thấp.

Đã xem:6957

Thư viện video khác