Tổ chức thi gói bánh chưng cho học viên khóa D42 tham gia trực tết

Mong muốn đem tới cho các học viên khóa D42 một cái tết trọn vẹn và đáng nhớ ngay tại đơn vị cũng như để gìn giữ nét đặc sắc văn hóa dân tộc. Sáng ngày 13/02/2018, Ban chủ nhiệm khóa D42 đã tổ chức thi gói bánh chưng.

Đã xem:5827

Thư viện video khác