Tổng kết 10 năm hoạt động thực hành chính trị - xã hội: Học viện CSND đưa hơn 9000 sinh viên thực hành chính trị - xã hội

Học viện Cảnh sát nhân dân là trường đầu tiên trong hệ thống trường Công an nhân dân triển khai mô hình thực hành chính trị - xã hội. Bằng hình thức đưa sinh viên hệ đào tạo chính quy năm thứ 2 về địa phương thực hiện 3 cùng gồm cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc, trong 10 năm qua Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức thành công cho 10 khoá với trên 9100 sinh viên bao gồm cả sinh viên nước bạn Lào, Campuchia và sinh viên hệ tư pháp hình sự tại nhiều địa phương trong cả nước.

Đã xem:5731

Thư viện video khác