Triển khai công tác tuyển sinh, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong CAND năm 2018

Năm 2017, Bộ Công an đã ban hành 55.405 chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công an, tăng 4.374 chỉ tiêu so với năm 2016. Theo đó, các trường CAND và các đơn vị, địa phương đã có nhiều cố gắng thực hiện, công tác tuyển sinh, bồi dưỡng cán bộ CAND năm 2017 đạt mục tiêu, yêu cầu, hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu đặt ra. Công tác hướng dẫn, kiểm tra của Tổng cục Chính trị CAND và việc tổ chức thực hiện của các trường CAND và công an các đơn vị, địa phương cơ bản đi vào nề nếp, được dư luận xã hội và cán bộ chiến sỹ đánh giá cao.

Đã xem:5780

Thư viện video khác