Xây dựng công tác Công an nhân dân năm 2018

Tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 72, Bộ Công an đã xác định khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”. Nhìn lại 1 năm, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu hành động và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đã xem:5626

Thư viện video khác